Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Lubinie
   
 
  Menu przedmiotowe
   Plany i programy
Tytuł dokumentu Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Data publikacji 27.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 Komentarz:


Załączniki
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina   plany_miejscowe.jpg (3.28 MB)
Plan 7 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar pomiędzy ul. J. Bema, ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. 1-go Maja oraz terenami PKP i ZOZ   plan07.zip (882.37 KB)
Plan 8 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 8 dla obszaru ograniczonego Al. Niepodległości, ul. Bolesławiecką ( dawniej Chocianowską ), ul. Parkową oraz ul. Jaworową bez terenu niezainwestowanego   plan08.zip (5.72 MB)
Plan 9 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Lubina – Zachód (Nieobowiązujące, zastąpiono planem nr 50)   plan09.zip (3.96 MB)
Plan 10 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar lotniska i stadionu.   plan10.zip (7.78 MB)
Plan 11 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu w rejonie północnego odcinka Al. Niepodległości   plan11.zip (3.5 MB)
Plan 13 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony projektowaną południową obwodnicą miasta Lubina, granicą planu nr 29, projektowanym zachodnim obejściem Lubina, lasem na południowym krańcu miasta, drogą krajową...   plan13.zip (694.01 KB)
Plan 14 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Starego Lubina – Wschód (Nieobowiązujące, zastąpiono planem nr 50)   plan14.zip (3.97 MB)
Plan 15 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla zespołu Małomice   plan15.zip (8.81 MB)
Plan 17 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu kompostowni   plan17.zip (5.07 MB)
Plan 21 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy drogą Nr 3, drogą do Księginic, drogą w kierunku Ścinawy i ulicą Zieloną   plan21.zip (16.95 MB)
Plan 23 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Piłsudskiego w Lubinie, przeznaczonego na zespół garaży   plan23.zip (1.17 MB)
Plan 24 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy obszarem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a Cmentarzem Komunalnym w Oborze   plan24.zip (7.51 MB)
Plan 26 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar nieruchomości pomiędzy ul. Bolesławiecką; ul. Parkową; torami PKP oraz ul. 1-go Maja   plan26.zip (1.67 MB)
Plan 28 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu związanego z eksploatacją złoża kruszywa naturalnego „Małomice”   plan28.zip (1.98 MB)
Plan 32 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego Aleją Niepodległości torami kolejowymi relacji Legnica – Rudna, granicami planu Nr 7, ulicami Kolejową, odrodzenia, Władysława Sikorskiego, granicą planu Nr 3....   plan32.zip (1.24 MB)
Plan 33 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 33 - Zastąpiono planem miejscowym nr 52   plan33.zip (4.71 MB)
Plan 34 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 34 - Zastąpiono planem miejscowym nr 52   plan34.zip (1.6 MB)
Plan 36 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą Aleją Niepodległości; Hutniczą, Jana Pawłą II; Bolesławiecką z wyłączeniem planu Nr 8   plan36.zip (1.45 MB)
Plan 37 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą Hutniczą; planem Nr 11; projektowaną ul. Na końcu osiedla Ustronie IV, projektowaną południową obwodnicą miasta Lubina... (został zastąpiony planem Nr 48)   plan37.zip (1.78 MB)
Plan 38 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego dreogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24, planu Nr 11 i planu Nr 25, linią kolejową Legnica-Rudna   plan38.zip (4.76 MB)
Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego Lubin I   plan39.zip (1.85 MB)
Plan 41 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony: granicą planu nr 32 wzdłuż ulicy Odrodzenia, Kopernika, Armii Krajowej do planu nr 34 wzdłuż Al. Niepodległości do ronda, następnie wzdłuż zachodniej granicy...   plan41.zip (2.1 MB)
Plan 42 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego granicami planu Nr 34,33,30, granicą projektowanej w planie miejscowym Nr 15 drogi KZ do granicy ogrodów działkowych   plan42.zip (13.43 MB)
Plan 45 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony: granicą planu miejscowego Nr 31 (wzdłuż ulicy Piłsudskiego), granicą planu miejscowego Nr 23... (został zastąpiony planem nr 51)   plan45.zip (998.57 KB)
Plan 46 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego   plan46.zip (5.85 MB)
Plan 46 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   plan46_zmiana.pdf (1.19 MB)
Plan 47 - Plan ogłoszony w dzienniku urzędowym woj. Dolnośląskiego Poz. 1273 z dnia 22 luty 2013 Obowiązuje od 25.03.2013r .   plan47.zip (7.2 MB)
Plan 48 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony planem miejscowym Nr 36 (ul. Hutnicza), planem Nr 9 (ul. Hutnicza), południową granicą pasa drogowego... (Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu)   plan48.zip (14.97 MB)
Plan 49 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 49 miasta Lubina.   plan49.zip (9.11 MB)
Plan 50 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 50 miasta Lubina.   plan50.zip (5.94 MB)
Plan 51 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony granicą planu miejscowego Nr 46 (wzdłuż ulicy Piłsudskiego), granicą planu miejscowego Nr 23... (Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu)   plan51.zip (4.46 MB)
Plan 52 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 52 miasta Lubina.   plan52.zip (20.12 MB)
Plan 53 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 53 miasta Lubina.   plan53.zip (10.92 MB)
Plan 55 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 55 miasta Lubina.   plan55.zip (9.54 MB)
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – obszar Lubin   lsse.zip (1.67 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść
Osoba wprowadzająca dokument Tomasz Przyszlak

Rejestr zmian dokumentu
25.02.2015    Dodano załącznik "Plan 55 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 55 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
03.12.2014    Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.12.2014    Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.12.2014    Dodano załącznik "Aktualne plany miejscowe miasta Lubina" (Tomasz Przyszlak)
02.12.2014    Usunięto załącznik Aktualne plany miejscowe miasta Lubina (Tomasz Przyszlak)
27.03.2014    Dodano załącznik "Plan 46 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" (Tomasz Przyszlak)
11.12.2013    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 34 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą I. Paderewskiego; drogą krajową Nr3; torami kolejowymi relacji Legnica-Rudna, ul. Jana Bilińskiego oraz Aleją Niepodległości do ronda na ul. I. Paderewskiego" na "Plan 34 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 34 - Zastąpiono planem miejscowym nr 52" (Tomasz Przyszlak)
11.12.2013    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 33 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami I. Paderewskiego; rzeką Zimnicą; granicą Parku Wrocławskiego; granicą Planu Nr 4, drogą Nr 3; granicą planu Nr 21; drogą Nr 337 Lubin-Ścinawa, drogą Nr 3 do..." na "Plan 33 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 33 - Zastąpiono planem miejscowym nr 52" (Tomasz Przyszlak)
11.12.2013    Dodano załącznik "Plan 52 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 52 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
18.10.2013    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 14 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Starego Lubina – Wschód" na "Plan 14 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Starego Lubina – Wschód (Nieobowiązujące, zastąpiono planem nr 50)" (Tomasz Przyszlak)
18.10.2013    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 14 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Starego Lubina – Wschód" na "Plan 14 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Starego Lubina – Wschód (Nieobowiązujące, zastąpiono planem nr 50)" (Tomasz Przyszlak)
18.10.2013    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 9 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Lubina – Zachód" na "Plan 9 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Lubina – Zachód (Nieobowiązujące, zastąpiono planem nr 50)" (Tomasz Przyszlak)
27.06.2013    Dodano załącznik "Plan 50 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 50 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
31.05.2013    Dodano załącznik "Plan 53 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 53 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
04.04.2013    Dodano załącznik "Plan 47 - Plan ogłoszony w dzienniku urzędowym woj. Dolnośląskiego Poz. 1273 z dnia 22 luty 2013 Obowiązuje od 25.03.2013r ." (Tomasz Przyszlak)
04.04.2013    Usunięto załącznik Plan 47 - Plan ogłoszony w dzienniku urzędowym woj. Dolnośląskiego Poz. 1273 z dnia 22 luty 2013 Obowiązuje od 25.03.2013r . (Tomasz Przyszlak)
27.03.2013    Dodano załącznik "Plan 47 - Plan ogłoszony w dzienniku urzędowym woj. Dolnośląskiego Poz. 1273 z dnia 22 luty 2013 Obowiązuje od 25.03.2013r ." (Tomasz Przyszlak)
27.03.2013    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Lubin I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"" na "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego Lubin I" (Tomasz Przyszlak)
27.03.2013    Usunięto załącznik Plan 47 - Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej - trwają prace nad projektem planu. (Tomasz Przyszlak)
09.10.2012    Dodano załącznik "Aktualne plany miejscowe miasta Lubina" (Tomasz Przyszlak)
09.10.2012    Usunięto załącznik Aktualne plany miejscowe miasta Lubina (Tomasz Przyszlak)
13.03.2012    Dodano załącznik "Plan 10 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar lotniska i stadionu." (Tomasz Przyszlak)
05.03.2012    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 51 - Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu." na "Plan 51 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony granicą planu miejscowego Nr 46 (wzdłuż ulicy Piłsudskiego), granicą planu miejscowego Nr 23... (Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu)" (Tomasz Przyszlak)
05.03.2012    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 48 - Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu." na "Plan 48 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony planem miejscowym Nr 36 (ul. Hutnicza), planem Nr 9 (ul. Hutnicza), południową granicą pasa drogowego... (Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu)" (Tomasz Przyszlak)
05.03.2012    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 37 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą Hutniczą; planem Nr 11; projektowaną ul. Na końcu osiedla Ustronie IV, projektowaną południową obwodnicą miasta Lubina do ul. Hutniczej" na "Plan 37 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą Hutniczą; planem Nr 11; projektowaną ul. Na końcu osiedla Ustronie IV, projektowaną południową obwodnicą miasta Lubina... (został zastąpiony planem Nr 48)" (Tomasz Przyszlak)
05.03.2012    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Lubin I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"" na "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego "Lubin I"" (Tomasz Przyszlak)
05.03.2012    Dodano załącznik "Plan 48 - Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu." (Tomasz Przyszlak)
16.02.2012    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 45 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony: granicą planu miejscowego Nr 31 (wzdłuż ulicy Piłsudskiego), granicą planu miejscowego Nr 23 (zespół garaży przy ul. Piłsudskiego), granicą lasu, granicą pasa...." na "Plan 45 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony: granicą planu miejscowego Nr 31 (wzdłuż ulicy Piłsudskiego), granicą planu miejscowego Nr 23... (został zastąpiony planem nr 51)" (Tomasz Przyszlak)
16.02.2012    Dodano załącznik "Plan 51 - Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu." (Tomasz Przyszlak)
16.02.2012    Usunięto załącznik Plan 51 - Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu. (Tomasz Przyszlak)
16.02.2012    Dodano załącznik "Plan 51 - Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu." (Tomasz Przyszlak)
15.02.2012    Dodano załącznik "Plan 47 - Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej - trwają prace nad projektem planu." (Tomasz Przyszlak)
15.02.2012    Usunięto załącznik Plan 47 - Uchwała w sprawie uchwalenia planu została przez Wojewodę zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (Tomasz Przyszlak)
27.09.2011    Dodano załącznik "Plan 47 - Uchwała w sprawie uchwalenia planu została przez Wojewodę zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu" (Tomasz Przyszlak)
25.07.2011    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Lubin I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"" na "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego "Lubin I"" (Tomasz Przyszlak)
25.07.2011    Dodano załącznik "Plan 49 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 49 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
25.07.2011    Usunięto załącznik Plan 3 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu przy ulicy Paderewskiego (Tomasz Przyszlak)
20.07.2011    Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.01.2011    Usunięto załącznik Plan 31 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Komisji Edukacji Narodowej; Legnicką; Leśną granicą planu Nr 5; granicą Parku Leśnego; granicą ogrodów działkowych; ul. J. Piłsudskiego, nasypem ... (Tomasz Przyszlak)
13.01.2011    Usunięto załącznik Plan 5 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 5 obszaru ograniczonego ul. Legnicką, ul. Leśną osiedlem domków jednorodzinnych „Przylesie” oraz drogą gruntową łączącą Park Leśny z ul. Legnicką wraz z terenami wokół skrzyżowania ul.... (Tomasz Przyszlak)
02.09.2010    Dodano załącznik "Plan 31 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Komisji Edukacji Narodowej; Legnicką; Leśną granicą planu Nr 5; granicą Parku Leśnego; granicą ogrodów działkowych; ul. J. Piłsudskiego, nasypem ..." (Tomasz Przyszlak)
02.09.2010    Usunięto załącznik Plan 31 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Komisji Edukacji Narodowej; Legnicką; Leśną granicą planu Nr 5; granicą Parku Leśnego; granicą ogrodów działkowych; ul. J. Piłsudskiego, nasypem ... (Tomasz Przyszlak)
02.09.2010    Dodano załącznik "Plan 5 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 5 obszaru ograniczonego ul. Legnicką, ul. Leśną osiedlem domków jednorodzinnych „Przylesie” oraz drogą gruntową łączącą Park Leśny z ul. Legnicką wraz z terenami wokół skrzyżowania ul...." (Tomasz Przyszlak)
02.09.2010    Usunięto załącznik Plan 5 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 5 obszaru ograniczonego ul. Legnicką, ul. Leśną osiedlem domków jednorodzinnych „Przylesie” oraz drogą gruntową łączącą Park Leśny z ul. Legnicką wraz z terenami wokół skrzyżowania ul.... (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Dodano załącznik "Plan 46 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego \\\\\\\\\\\\\\\"Lubin I\\\\\\\\\\\\\\\"" na "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego "Lubin I"" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 45" na "Plan 45 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony: granicą planu miejscowego Nr 31 (wzdłuż ulicy Piłsudskiego), granicą planu miejscowego Nr 23 (zespół garaży przy ul. Piłsudskiego), granicą lasu, granicą pasa...." (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Dodano załącznik "Plan 42 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego granicami planu Nr 34,33,30, granicą projektowanej w planie miejscowym Nr 15 drogi KZ do granicy ogrodów działkowych" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 41" na "Plan 41 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony: granicą planu nr 32 wzdłuż ulicy Odrodzenia, Kopernika, Armii Krajowej do planu nr 34 wzdłuż Al. Niepodległości do ronda, następnie wzdłuż zachodniej granicy..." (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 39" na "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego "Lubin I"" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 38" na "Plan 38 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego dreogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24, planu Nr 11 i planu Nr 25, linią kolejową Legnica-Rudna" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 37" na "Plan 37 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą Hutniczą; planem Nr 11; projektowaną ul. Na końcu osiedla Ustronie IV, projektowaną południową obwodnicą miasta Lubina do ul. Hutniczej" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 36" na "Plan 36 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą Aleją Niepodległości; Hutniczą, Jana Pawłą II; Bolesławiecką z wyłączeniem planu Nr 8" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 34" na "Plan 34 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą I. Paderewskiego; drogą krajową Nr3; torami kolejowymi relacji Legnica-Rudna, ul. Jana Bilińskiego oraz Aleją Niepodległości do ronda na ul. I. Paderewskiego" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 33" na "Plan 33 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami I. Paderewskiego; rzeką Zimnicą; granicą Parku Wrocławskiego; granicą Planu Nr 4, drogą Nr 3; granicą planu Nr 21; drogą Nr 337 Lubin-Ścinawa, drogą Nr 3 do..." (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 32" na "Plan 32 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego Aleją Niepodległości torami kolejowymi relacji Legnica – Rudna, granicami planu Nr 7, ulicami Kolejową, odrodzenia, Władysława Sikorskiego, granicą planu Nr 3...." (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 31" na "Plan 31 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Komisji Edukacji Narodowej; Legnicką; Leśną granicą planu Nr 5; granicą Parku Leśnego; granicą ogrodów działkowych; ul. J. Piłsudskiego, nasypem ..." (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 28" na "Plan 28 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu związanego z eksploatacją złoża kruszywa naturalnego „Małomice”" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 26" na "Plan 26 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar nieruchomości pomiędzy ul. Bolesławiecką; ul. Parkową; torami PKP oraz ul. 1-go Maja" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 24" na "Plan 24 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy obszarem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a Cmentarzem Komunalnym w Oborze" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 23" na "Plan 23 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Piłsudskiego w Lubinie, przeznaczonego na zespół garaży" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 21" na "Plan 21 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy drogą Nr 3, drogą do Księginic, drogą w kierunku Ścinawy i ulicą Zieloną" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 17" na "Plan 17 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu kompostowni" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 15" na "Plan 15 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla zespołu Małomice" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 14" na "Plan 14 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Starego Lubina – Wschód" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 13" na "Plan 13 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony projektowaną południową obwodnicą miasta Lubina, granicą planu nr 29, projektowanym zachodnim obejściem Lubina, lasem na południowym krańcu miasta, drogą krajową..." (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 11" na "Plan 11 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu w rejonie północnego odcinka Al. Niepodległości" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 9" na "Plan 9 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Lubina – Zachód" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 8" na "Plan 8 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 8 dla obszaru ograniczonego Al. Niepodległości, ul. Bolesławiecką ( dawniej Chocianowską ), ul. Parkową oraz ul. Jaworową bez terenu niezainwestowanego" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 7" na "Plan 7 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar pomiędzy ul. J. Bema, ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. 1-go Maja oraz terenami PKP i ZOZ" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 5" na "Plan 5 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 5 obszaru ograniczonego ul. Legnicką, ul. Leśną osiedlem domków jednorodzinnych „Przylesie” oraz drogą gruntową łączącą Park Leśny z ul. Legnicką wraz z terenami wokół skrzyżowania ul...." (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 3" na "Plan 3 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu przy ulicy Paderewskiego" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Dodano załącznik "Plan 21" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Dodano załącznik "Plan 17" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Dodano załącznik "Plan 15" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Dodano załącznik "Plan 14" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Dodano załącznik "Plan 13" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Dodano załącznik "Plan 11" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Dodano załącznik "Plan 9" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Dodano załącznik "Plan 8" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Dodano załącznik "Plan 7" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Dodano załącznik "Plan 5" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Dodano załącznik "Aktualne plany miejscowe miasta Lubina" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010    Dodano załącznik "Plan 3" (Tomasz Przyszlak)
01.01.1970    Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)