Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 29.01.2015 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2014 roku.
 29.01.2015 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Urząd Miejski w Lubinie Młodszy referent ds. działalności gospodarczej.
 23.01.2015 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Lubin przedstawionej w uchwale nr II/14/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015-2033 i uchwale nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2015.
 21.01.2015 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOSLĄSKIEGO
W sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku.

 14.01.2015 Urząd Miejski w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy - Młodszy referent w Wydziałe Organizacji i Kadr.
 13.01.2015 Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Informatyk – 1/1 pełny etat.
 12.01.2015 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży w Lubinie.
 09.01.2015 Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie - Informacja o wyniku selekcji wstępnej kandydatów - Informatyk pełny etat.
 08.01.2015 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.
 08.01.2015 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków handlowo usługowych wraz z parkingami, drogami wewnętrznymi, zjazdem oraz niezbędnym uzbrojeniem terenu na terenie obecnej bazy PKS Lubin S.A. w Lubinie przy ul. Ścinawskiej 22, planowanego na terenie działek nr 180/5, 180/7, 181, 183/4, 183/3, 184/5, 184/12, 180/1, 180/2, 180/3 i 138 w obrębie 6 miasta Lubina.

 31.12.2014 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

 31.12.2014 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

 31.12.2014 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

 31.12.2014 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

 31.12.2014 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

 31.12.2014 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

 31.12.2014 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

 31.12.2014 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

 31.12.2014 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

 31.12.2014 WYKAZ
Nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 271787

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia