Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 17.04.2015 OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
 16.04.2015 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lubina i gminy Lubin.

 14.04.2015 PREZYDENT MIASTA LUBINA
Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.

 14.04.2015 PREZYDENT MIASTA LUBINA
Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.

 07.04.2015 OGŁOSZENIE
O naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.

 01.04.2015 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu pod budowę garażu.
 24.03.2015 WYKAZ
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 24.03.2015 WYKAZ
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 24.03.2015 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
 19.03.2015 PREZYDENT MIASTA LUBINA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem.

 09.03.2015 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

 09.03.2015 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

 09.03.2015 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

 09.03.2015 WYKAZ
Niewyodrębnionego lokalu - garażu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej części gruntu.

 09.03.2015 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.

 09.03.2015 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.

 09.03.2015 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.

 09.03.2015 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.

 09.03.2015 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.

 09.03.2015 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze bez możliwości trwałej zabudowy.


«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 281752

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia